Medina

Az időszámítás előtti 3. században a Duna mentét meghódítják a kelták. Környékünkön is megvetik lábukat, s kisebb telepük Medinán is fellelhető volt. Feltételezhetjük, hogy a honfoglaló magyarok között besenyők is voltak. A Sárvíz mentén viszonylag nagy számú besenyőség élhetett.

Az i.e. 1. században a Római Birodalom része lett a mai Dunántúl. A délről induló és Északnak tartó útvonal a Sárvíz vonalát követte.

A másik út a folyótól nyugatabbra, de az előbbivel párhuzamosan teljesen közrefogta a környéket, az akkori Medina elődjét is. Egyházi birtokként említik először a települést, mint a szekszárdi apátsághoz tartozót, 1394-ben. Leírva 1446-ban dokumentálják Mede néven. A mohácsi csatavesztés után teljesen elnéptelenedik a környék, ugyanis itt halad keresztül a Budára vivő fő utánpótlási útvonal, s az ezt mindenáron elvágni akaró - megmaradt - magyarok rendszeresen pusztítottak, zsaroltak. A közeli anyavár eleste után egy 22 fős török helyőrség tartózkodott itt.

A török uralom után, 1699 táján elkezdődik az eddig elnéptelenedett területen az újratelepítés. A délről menekülő szerbek kisebb csoportja talál itt nyugalmat. 1713-ban keltezett írásban már a lakott területek között említik Medét, miszerint 15 rác család lakik itt. A magyarok 1737-1740 települnek másodszor erre a vidékre, és a települést ekkor támadja meg a pestis. Az 1767-es Urbárium szerint 78 család él a faluban. Közülük 64 magyar, 1 német, és 13 szerb család.

Bezerédj birtok lesz a falu 1840-ben. Ekkor a lakók főleg szőlőműveléssel foglalkoztak. 1912-ben készült el az első kövesút a szedresi vasútállomástól a medinai szerb templomig. 1918-ban hanyatlásnak indul a Bezerédj birtok, Gróf Apponyi Rezső lesz a medinai rész új tulajdonosa. Medinán római katolikus egyház nem volt, csak az Apponyiak által épített filiális templom.

Zöldút

"A Zöldút Te magad vagy!.."

"A zöldutak olyan, többfunkciós útvonalak, melyeket a gyalog, lovon, kerékpáron, illetve más motormentes módon közlekedő vagy túrázó emberek számára hoznak létre..."

Tovább a zöldúthoz

Videók

Helyi termékek


Helyi termelők és termékeik:

Tovább a termékekhez